,

Rules of WIN YOUR DREAM HOLIDAY

Rules of the game:

LAGARDERE DUTY FREE SAS RCS 380 253 518, whose head office is 4-6 Avenue d’Alsace, Tour Prisma in Courbevoie (92400) – France – with share capital of €5 853 930.00, is organising in participating Aelia Duty Free shops a competition with obligation to purchase in France, Luxembourg, Great Britain, Czech Republic, Poland and Croatia and with no obligation to purchase in Switzerland from 02/07/2019 at 00.01 to 27/08/2019 at 23.59 inclusive (UTC + 01.00 (CET)).

 

The visuals present in the communication media are not contractual and are not part of the prizes to be won.

The competition is open to all natural persons of full legal age in their country of residence with a valid travel ticket (boarding pass, train or ferry ticket) subject to one entry per person.

To enter the competition, purchase a product at participating Aelia Duty Free stores between 02/07/2019 and 27/08/2019 and then go directly to www.dreamholidaywinner.com: follow the registration instructions, download the image representing the holiday of your dreams and share it to get the most votes.

The personal data collected is intended exclusively for the organising company as processing controller.

The prizes to be won are: 1) a trip worth €10 000, 2) 5 weekends in Europe. The winners will be the 6 participants who receive the greatest number of votes for their visual creation during the entire duration of the competition. The original receipt and travel ticket must be sent by the winner(s) by registered mail to: Lonsdale – Dream Holiday Operation – 8 rue Lavoisier, 75008 Paris, France no later than 30/09/19 (date as postmarked) to validate the winnings.

Any winner residing in Poland will be required to pay a 10% tax on the value of their prize.

Full rules and terms are available at www.dreamholidaywinner.com.

Pravidla – VYHRAJ DOVOLENOU SNŮ

Pravidla soutěže:

LAGARDERE DUTY FREE S.A.S RCS 380 253 518, se sídlem 4-6 Avenue d’Alsace, Tour Prisma v Courbevoie (92400) – Francie – se základním kapitálem 5 853 930,00 €, pořádá v účastnících se prodejnách Aelia Duty Free soutěžní hru podmíněnou nákupem zboží ve Francii, Lucembursku, Velké Británii, České republice, Polsku a Chorvatsku, a bez povinnosti nákupu ve Švýcarsku od 02.07.2019 od 00h01 do 27.08.2019 do 23h59 (UTC +01 :00 (CET)).

Vizuály přítomné na komunikačních médiích nejsou smluvní a nejsou součástí výher.

Hry se mohou účastnit všechny plnoleté fyzické osoby v zemi jejich trvalého bydliště, vlastnící platnou jízdenku (palubní vstupenka, jízdenka na vlak nebo na trajekt) s omezením jedné účasti na osobu.

Chcete-li se hry zúčastnit, zakupte si zboží v některé z prodejen Aelia Duty Free účastnící se soutěže od 02.07.2019 a 27.08.2019 a poté přímo navštivte stránku www.dreamholidaywinner.com: postupujte podle registračních pokynů, stáhněte si obrázek představující prázdniny vašich snů a sdílejte jej s cílem získat co možná nejvíce hlasů.

Shromažďované osobní údaje jsou určeny výhradně organizující společnosti, která je správcem jejich zpracování.

Výherní ceny jsou následující: 1) zájezd v hodnotě 10 000 €, 2) 5 víkendů v Evropě. Výhry budou rozděleny mezi 6 účastníků, kteří za svoji vizuální tvorbu nasbírají za celou dobu trvání hry největší počet hlasů. Originály pokladní účtenky a jízdenky musí účastník (účastníci) povinně zaslat doporučeným dopisem na adresu: Lonsdale – Dream Holiday Operation – 8 rue Lavoisier, 75008 Paříž, Francie nejpozději do 30.09.19 (poštovní razítko je směrodatné) jako potvrzení o výhře.

Každý vyhrávající bydlištěm v Polsku je povinen uhradit 10% daň z hodnoty výhry.

Kompletní pravidla a podmínky jsou k dispozici na www.dreamholidaywinner.com.