Pravidla soutěže VELKÁ VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ: Lítáme v tom s vámi!

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel marketingové soutěže o parfémy Dolce & Gabbana The Only One Intense (pro ni) a The One For Men Intense (pro něho).

 1. Název soutěže „VELKÁ VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ: Lítáme v tom s vámi!“, dále jen „Soutěž“.
 2. Pořadatel a organizátor:

LAGARDERE DUTY FREE S.R.O.,

Aviatická 1048/12, Praha 6, 161 01

IČO: 27948650, DIČ: CZ69903014

(dále jen „Organizátor“).

III. Termín Soutěže a rozsah Soutěže

 1. Soutěž probíhá v období od 31. 1. 2021 do 7. 2. 2021 do 23:59 (dále jen „Soutěžní období“).
 2. Soutěž probíhá 24 hodin denně po celé Soutěžní období.
 3. Soutěž probíhá na území České republiky.
 4. Princip soutěže
 1. Dejte palec nahoru tomuto  .
 2. Označte skrze symbol @ 2 přátele, kteří milují cestování.
 3. Sledujte nás na Facebooku i Instagramu.
 4. Každý účastník Soutěže se může Soutěže účastnit pouze jednou během Soutěžního období.
 1. Výhra
 1.  Dolce & Gabbana The Only One Intense (pro ni) a parfém The One For Men Intense (pro něho).
 2. Výherci budou kontaktováni Organizátorem nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení Soutěže.
 3. Informace o výhře bude Výhercům Organizátorem sdělena prostřednictvím příspěvku na sociální síti Instagram a Facebook. Výherci budou vyzváni k předání kontaktních údajů prostřednictvím soukromé zprávy (celého jména, telefonního čísla a e-mailu) pro účely předání výhry.
 4. Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za nefunkčnost komentářů, soukromé zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné Výherce kontaktovat.
 1. Podmínky účasti
 1. Podmínkou pro účast v Soutěži je aktivní účet na sociální síti Instagram nebo Facebook a zapojení se do Soutěže způsobem popsaným v části Princip Soutěže těchto pravidel.
 2. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která akceptuje a splní pravidla Soutěže a která není z účasti v Soutěži vyloučena.
 3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže jakéhokoliv účastníka Soutěže dle vlastního uvážení.
 5. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci Soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 6. V případě, že se Výherci stanou osoby vyloučené ze Soutěže, výhry nebudou předány.

VII. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, včetně doby její platnosti, či Soutěž ukončit. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě neexistujícího zákaznického účtu Výherců. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

VIII. Osobní údaje

Výherci, kteří na základě oznámení o výhře předají Pořadateli své osobní údaje (celé jméno, telefonní číslo a e-mail), udělují Pořadateli souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů, výlučně však za účelem řádného fungování Soutěže, tj. zejména za účelem předání výhry. Výherci dále souhlasí s jejich označením jako výherců Soutěže, a to uvedením jejich jména užívaného pro účet na sociální síti Instagram/Facebook v příspěvku zveřejněném na   profilu Aelia Duty Free po skončení Soutěže.

 1. Pravidla soutěže a rozhodné právo

Úplná a aktuální pravidla Soutěže jsou po celé Soutěžní období dostupná  . Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. Odesláním komentáře do Soutěže dle článku IV. těchto pravidel každý účastník Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a přistupuje k nim. Rozhodnutí Pořadatele či Organizátora bude ve všech směrech konečné a závazné; na zpochybňování rozhodnutí Pořadatele či Organizátora ze strany účastníka Soutěže nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo svá rozhodnutí nevysvětlovat ani neodůvodňovat.

V Praze dne 30. 1. 2021