ROZDÁVÁME RADOST

Cukrovinky od Aelia Duty Free a Lagardere Travel Retail CZ dělaly radost v pražských nemocnicích

Do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, do nemocnic Na Bulovce, Na Františku a v Motole a ve spolupráci s Nadačním fondem Dětský úsměv také do Kojeneckého ústavu Thomayerovy nemocnice si minulý týden našly cestu pořádně těžké krabice.

Plné lákavých sladkostí z prodejny Aelia Duty Free walk-through je sem doručili sami zaměstnanci, aby tak zpříjemnili den nejen dětem, ale také dospělým pacientům a personálu, který se o ně stará. Rozzářených tváří bylo nepočítaně a my jsme rádi, že jsme mohli alespoň trochu přispět k dobré náladě.

____________________________

Sweets from Aelia Duty Free a Lagardere Travel Retail CZ brought joy to Prague hospitals

Last week some heavy boxes found their way to the Institute for the Care of Mother and Child in Podolí, Na Bulovce, Na Františku and Motol hospitals, and in cooperation with the Children’s Smile Endowment Fund, to the Department of Neonatology of Thomayer Hospital.

Full of tempting confectionary from the Aelia Duty Free walk-through store, they were delivered there by the employees themselves, in order to make the day more pleasant not only for children, but also for adult patients and the staff who care for them. There were countless beaming faces and we are glad that we could contribute a little to the good mood.