Pravidla „WIN YOU BASKET“

PRAVIDLA SOUTĚŽE PRO ZÁKAZNÍKY

 

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jednoznačně upravuje pravidla a podmínky soutěže „Instant Win” na území České republiky.

 1. Provozovatel a organizátor soutěže:

Lagardere Duty Free, s.r.o., IČ: 27948650, sídlo Aviatická 1017/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn.:  C 128669  (dále jen „provozovatel“).

 1. Místo a doba konání soutěže:

Soutěž  „Instant Win” (dále jen “soutěž”) je  soutěž pro zákazníky prodejen  Aelia Duty Free, které jsou umístěny na Terminálu 1 a Terminálu 2  Letiště Václava Havla v České republice.

Soutěž bude probíhat v termínu od 12.3.2019 00:01 hod.  do 6.5.2019 23:59 hod. včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

 1. Podmínky účasti v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která

–          je starší 18 let a

–          je držitelem platného palubního lístku a

–          v době konání soutěže zakoupí jakékoli zboží vyjma tabáku, tabákových výrobků a cigaret  v některé ze dvou prodejen  Aelia Duty Free  na Terminálu 1 nebo Terminálu 2 na letišti Václava Havla v České republice (dále jen „nákup“) a

–          není v pracovním či jiném obdobném vztahu k provozovateli a není ani osobou blízkou osobám v pracovním či jiném obdobném vztahu k provozovateli.

Soutěžící, který nenaplní všechny výše uvedené podmínky, je ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru. Stejně tak je ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru soutěžící, u něhož provozovatel zjistí  nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, které dopomohlo soutěžícímu  k získání výhry.

 1. Princip soutěže, výhry:

Každý den budou ve dvou prodejnách Aelia Duty Free na Terminálu 1 a Terminálu 2 Letiště Václava Havla  náhodným výběrem (provedeným centrálním počítačem pokladního systému) vybráni  tři  účastníci soutěže, kteří získají na  svůj aktuální nákup (tj. na  svůj „nákupní košík“) slevu odpovídající kupní ceně  daného nákupu (vč. DPH) v dané  prodejně Aelia Duty Free, max. však 5000 Kč. Tzn. vybraný účastník, který zakoupí zboží (vyjma tabáku, tabákových výrobků a cigaret)  za cenu nižší než 200 EUR (vč. DPH), obdrží na daný nákup slevu ve výši 100% kupní ceny jeho nákupu. Vybraný účastník, který zakoupí zboží (vyjma tabáku, tabákových výrobků a cigaret) za cenu vyšší než 5000 Kč (vč. DPH), obdrží na daný nákup slevu ve výši 200 EUR (a částku přesahující 200 EUR doplatí v pokladně prodejny).

O tom, že vyhrál, bude účastník soutěže informován pokladní předmětné prodejny Aelia Duty Free poté, co bude namarkován jeho nákup  a zjištěna celková cena nákupu.

Každý den mohou v každé prodejně Aelia Duty Free na Terminálu 1 a Terminálu 2 Letiště Václava Havla  vyhrát pouze tři účastníci soutěže.

Vzhledem k tomu, že soutěž bude probíhat celkem 56 dnů ve 2 výše uvedených prodejnách a že v každé prodejně každý den vyhrávají 3 účastníci soutěže, bude v době konání soutěže uděleno celkem 336 výher ve formě slevy na aktuální nákup (na „nákupní košík“).

Jedna fyzická osoba se může soutěže zúčastnit i několikrát, splní-li podmínky účasti.

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, resp. je ze soutěže vyloučen, výhra mu nebude udělena.

 1. Práva a povinnosti provozovatele:

Provozovatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celé doby konání soutěže.

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než vyplývá z těchto pravidel (zejm. nemůže nárokovat slevu na jiný svůj nákup než výherní nákup, nemůže nárokovat slevu na  tabák, tabákové výrobky či cigarety, nemůže nárokovat výplatu částky v hotovosti atp.) ani výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně  poskytnout v jiném plnění.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži.

V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže. Takové rozhodnutí provozovatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno.

 1. Zpracování osobních údajů

V souvislosti s účastí v soutěži nedochází ke zpracovávání osobních údajů účastníků soutěže ani výherců.

 1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob související s účastí v soutěži a získáním výhry.

Pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci soutěže označené výše. Pravidla soutěže mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Aktuálně platná pravidla jsou k dispozici v  prodejnách Aelia Duty Free na Letišti Václava Havla (Terminál 1 a Terminál 2) a dále na webové adrese provozovatele www.aelia.cz.

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

 

V Praze dne 12.3.2019

Lagardere Duty Free, s.r.o.

1 reply
 1. Elizabeth
  Elizabeth says:

  Hi, very nice website, cheers!
  ——————————————————
  Need cheap and reliable hosting? Our shared plans start at $10 for an year and VPS plans for $6/Mo.
  ——————————————————
  Check here: https://www.good-webhosting.com/

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.