Tech2Go

  • Prodejna Tech2Go je součástí konceptu zaměřeného na drobnou elektroniku a mobilní příslušenství. Kromě širokého výběru sortimentu prémiových značek, nabídne zákazníkovi proniknout do světa interaktivní zábavy a zajistí mu jedinečný zážitek z nakupování.
  • TECH2GO is part oftheconceptofelectronics and mobile accessories. In addition to offering a wideselectionofpremiumbrandedproducts, itoffersthecustomerthechance to enter theworldofinteractiveentertainment and providehimwith a unique shopping experience.
  • Магазин TECH2GO являетсячастьюконцепциимагазиновмалойэлектроники и мобильныхпринадлежностей. В дополнении к широкомувыборуассортиментапремиум-класса, мыпредлагаемклиентамвозможностьвойти в миринтерактивныхразвлечений и обеспечитьуникальныйопытпокупок.